Kattohaikara Vit stork White Stork
Ciconia ciconia
Back to Top